Lưu trữ của tác giả: Khánh Linh BTV

Mẫu lời nhắc lịch hẹn áp dụng ngay cho mọi doanh nghiệp

Khái niệm về nhắc lịch hẹn

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà gần như mọi người đều sở hữu điện thoại di động. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đang lựa chọn thông minh để tận dụng thực tế, bằng cách cung cấp lời nhắc cuộc hẹn qua SMS/tin nhắn văn bản hoặc giọng nói đến khách […]

Phần mềm Nhắc Lịch Hẹn – Tăng 80% tỷ lệ KH tham dự cuộc hẹn

Phần mềm nhắc lịch hẹn là gì?

Khi chúng ta đang dần quay trở lại với công việc và thói quen bình thường. Các doanh nghiệp cũng dần bắt đầu nhận được một loạt yêu cầu cuộc hẹn từ những khách hàng. Mọi người sẽ nóng lòng muốn quay lại thẩm mỹ viện, các cuộc hẹn với bác sĩ/nha sĩ, lập kế […]